• Húsvéti műsorok a magyar közmédiában

  „Kinek első napján Jézus feltámadván”*

  A kereszténység legnagyobb ünnepére a magyar közmédia is méltó módon készül. A jeles naphoz illő összeállításokat, filmeket és a történelmi egyházak programjait ajánlhatjuk jó szívvel.

 • Negyvenéves az Ausztriában élő bevándorlók lelkipasztorációját irányító hivatal – Beszélgetés Vencser László igazgatóval

  Ausztriában már az Osztrák-Magyar Monarchia óta létezett a különböző bevándorló népcsoportok számára anyanyelvű lelkipasztoráció, és ez a menekültek számának későbbi növekedésével egyre inkább szabályozott kereteket igényelt. Különösen a második világháború után Európa-szerte tapasztalt, sőt világviszonylatú migráció jelenségére adott válaszként 1968-ban Róma kiadta a De pastorali migratorum cura című szentszéki rendelkezést, amely szabályozta a migránsok lelkigondozását.

 • Gyűjtés Kárpátaljának

  A háború sújtotta Ukrajna magyarok lakta vidékein a mindennapi megélhetés egyre nagyobb gondot jelent.  A főegyházmegyei Caritas kezdeményezésére a kárpátaljai rászorulók megsegítésére templomainkban gyűjtést szervezünk április 19-én.

 • Húsvéti körlevél

  A megváltás kegyelmében a keresztség szentségében részesültünk. Földi életünkben meg kell mutatkoznia, hogy megváltottak vagyunk. A keresztény élet örömteli, mert ismerjük az utat, és az Úr előttünk halad. 

Csak némi habozás után írok neked; eddig attól féltem, hátha környezetemben ez félreértéseket szül. Gondolom, minden évben a nagyhét idején egész zsák haragos levelet kapsz. Hiszen már az evangélium sem bánik kesztyűs kézzel veled. János tolvajnak nevez (Jn 12,6), sőt még maga Jézus is ezt mondja: „jobb lett volna neked, ha meg sem születtél volna” (Mk 14,21). Egyszerűen azért írok ma neked, mert továbbra is a testvérem vagy, és rejtélyedet nem tudom átlátni.

Márton Áron, a XX. század püspöke címmel Kárpát-medencei vetélkedőt hirdet a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum, a Lakiteleki Népfőiskola, a Székelyföld Alapítvány és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.

„Nyelv, kommunikáció, kisebbségek” címmel tartottak konferenciát a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán március 21-én, szombaton. A konferenciára a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara, valamint a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatóit hívták meg előadóként.

Feketevasárnap Jakubinyi György érsek nyolc akolitust és három lektort avatott. Akolitusok lettek: Antal Zoltán (Csíkszépvíz), Fülöp Zsombor (Galócás), Ioja Ioan (Sagna), Juon István Csaba (Székelyudvarhely), Kovács József (Borzont), Pasca Szilárd (Kézdivásárhely), Popesc Mihăiţă Cristian (Petrozsény) és Turtureanu Róbert (Nagybánya).

Különleges, a világ legtermészetesebb rendje, a szeretet, a megértés jegyében dolgoznak Máréfalván az Összefogás Házában. Ez az intézmény tizedik esztendeje működik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt, a községi önkormányzat, jószívű vállalkozók, a helyi és a másutt élő jótevők segítségével.

A boldog emlékezetű erdélyi püspök életének helyszíneit felkereső emlékút Kolozsváron és a gyulafehérvári püspöki székhelyen zárult március 21-én. Jakubinyi György, a 35 éve elhunyt főpásztor utóda fogadta a zarándokcsoport tagjait, akik Márton Áron sírjánál fejezték be útjukat.

Az V. Márton Áron zarándoklat második napján, március 20-án a boldog emlékű erdélyi püspök szenvedéséé volt a főszerep. A közel ötven résztvevő a máramarosi börtönt is meglátogatva tapasztalhatta meg, milyen példaszerűen élte meg fogsága idejét is a főpásztor.

Szent József ünnepén, március 19-én Csíksomlyóról indult el az ötödik alkalommal megrendezett Márton Áron-zarándoklat. A boldog emlékezetű püspök szülőhelyét, Csíkszentdomokost és több szolgálati helyét érintette az első napon a csaknem ötven zarándok.

Feliratkozás Front page feed csatornájára