• Új tagokkal gazdagodott a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend

  A  Szent Gellért Erdélyi Lovagrend lovagavatást tartott szeptember 24-én a csíkszeredai püspöki kápolnában.  A 17 órakor kezdődő szentmise keretében lovaggá avatták az ozsdolai Palkó Józsefet és  a sepsiszentgyörgyi Benő Máriát. Mindketten sikeresen teljesítették a jelölti időszakot és alkalmassá váltak, hogy a Lovagrend soraiba felvételt nyerjenek. Ugyanakkor két személy jelölti esküt tett és vállalkoztak az egy éves próbaidőre.

 • Az alázatosság erényével „angyalivá” kell tennünk életünket

  Szeptember 29-én, a hívekkel megtelt kolozsvári Szent Mihály főtemplom ünnepi búcsús szentmiséjének főcelebránsa és szónoka Dr. Marton József volt, a gyulafehérvári székeskáptalan nagyprépostja, egyháztörténész, egyetemi tanár, a BBTE Római Katolikus Teológia Kar dékánja, akivel negyven helybeli és más helységekből érkezett pap koncelebrált.

 • IV. Márton Áron zarándoklat

  2014. november 11. és 13. között negyedik alkalommal kerül sor zarándoklatra Márton Áron püspökünk nyomdokain. A mostani zarándokút négy főállomása: Csíkszentdomokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

 • Szent Mihály-napi búcsú Gyulafehérváron

  2014. szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján a székesegyházban délelőtt 11 órától Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök számos pappal együtt mutatta be az ünnepélyes búcsús szentmisét. A főpásztori szentmise szónoka Pál Vilmos Barna, alcsíki főesperes volt. A zenei szolgálatot a zetelaki kórus látta el. Ugyanakkor ezen a napon van Isten szolgája Márton Áron püspök halálának harmincnegyedik évfordulója. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

   

Márton Áron püspökké szentelése 75. évfordulóját ünnepelve a Jakab Antal Keresztény Kör azáltal óhajt bekapcsolódni a megemlékezésekbe, hogy a nyugati diaszpórában élő sok erdélyi honfitársunkhoz és magyarokhoz elmenve, őket is közös emlékezésre hívják meg. Szeptember 21-én a kismartoni (Eisenstadt) Magyar Lelkészség adott helyet a megemlékezésnek.

Csupán néhány hét választ el attól, hogy a csíksomlyói kegytemplom egy ideje némaságba burkolódzott orgonája ismét megszólalhasson.

Alig két évtizede, hogy a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom korszerűsítésekor lekerültek helyükről a festettüveg-ablakok. A szentmiklósiak sokáig vitatták, hiányolták, mára viszont úgy tűnik, nem emlékeznek pontosan, mit is ábrázoltak. Üvegszilánkokból összerakni a közelmúltat – ehhez kellene segítség.

A marosvásárhelyi belvárosi római katolikus plébániatemplom szakrális terében, az északi oldalkarzaton került berendezésre 2002-ben a plébánia Egyházművészeti Múzeuma. Megálmodói és létrehozói: Csató Béla főesperes és Márton Judit műemlékvédő szakmérnök voltak. A múzeum szerepe az, hogy minél több emberrel megismertesse a római katolikus egyház múltját, több évszázados emlékeit, örökségét.

Méltó módon kell megünnepelnünk Majláth Gusztáv Károly püspök emlékét, hiszen ő többszörösen megszolgált ezért – hangzott el azon az ünnepségen, amelyen a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye néhai püspöke születésének 150. évfordulójára emlékeztek Csíkszeredában.

Méltó eseménnyel ünnepelte a Segítő Szűz Mária szobrának 500 éves évfordulója tiszteletére 2014. szeptember 14-én megnyitott jubileumi Mária-évet a csíksomlyói kegyhely, ugyanis tagságának tizedik évében 2014. szeptember 16–19. között vendégül láthatta a húsz ország huszonkét európai nemzeti Mária-kegyhelyét tömörítő Európai Máriás Háló képviselőit. A tagságból tizenhárom ország tizennégy kegyhelyének mintegy harminc küldöttje vett részt a csíksomlyói rendezvényen.

Együttlét, ismerkedés, beszélgetés különböző témákról a célja a Gyulafehérvári Caritas által szervezett családi napoknak. Csíkszeredában második alkalommal tartottak ilyen rendezvényt.

Tamás József püspök kért áldást az üknyédi kápolnára
Soha nem látott ekkora hívősereget Oroszhegy szépséges tanyavilága, mint vasárnap délután a Szent Mihály főangyal védelmébe ajánlott új kápolna búcsús szentmiséjén.

Feliratkozás Front page feed csatornájára