Búcsú a Madarasi Hargitán

A szív békéjét, a jó Isten közelségét tapasztalhatták meg mindazok, akik szeptember 17-én elzarándokoltak a Madarasi Hargita csúcsára, az 1801 méteren felállított kereszthez.

„Egyszerű, halandó ember még hozzávetőlegesen sem tudja felmérni, hogy milyen nagy károk keletkeztek” – mondta Adorján Imre, az atyhai közösség plébánosa a Vasárnap kérdésére a templomtűzről. A templom villámcsapás következtében szeptember 19-e, hétfő virradóra égett le.

Vasárnapi örömhír  (Évközi 25. vasárnap) 
A Biblia nem erőszakkal akarja megvalósítani a szegények ügyét, hanem a szolidaritás által. Nagy Szent Gergely pápa így tanít: „Azért, hogy az embereknek haláluk után valami a kezükben legyen, haláluk előtt tegyék gazdagságukat a szegények kezébe.”             

Az első világháború idején, 1916. augusztus végén bekövetkezett román betöréskor Magyarország védtelenül álló keleti vármegyéiből 206 ezer székely kényszerült arra, hogy mindent hátrahagyva elhagyja otthonát.

Beszámoló a Márton Áron zarándoklatról
Szeptember 7. és 9. között immár XI. alkalommal indult zarándokcsoport Márton Áron püspök nyomdokain, Mons. Kovács Gergely és Ferencz Kornélia szervezésében. A résztvevők tanúságtételei által nyújtunk bepillantást a zarándoklatba.

Szent Mihály főangyal ünnepén, szeptember 29-én délelőtt 11 órakor kezdődik a székesegyházi búcsús szentmise. Ezt követi a kőszarkofág megáldása, amelybe Áron püspök földi maradványait helyezték át a székesegyház kriptájából.
Az ünnepi előkészület jegyében Jakubinyi György érsek szeptember 20. és 28. között imakilencedet hirdetett a főegyházmegyében.

Vasárnapi örömhír   (Évközi 24. vasárnap) 
Isten színe előtt nincs értéktelen személy, még ha egy időre a bűn halálveszélybe is sodorja a bűnöst. Jézus hármas példázata arról tanúskodik, hogy Isten mindenkit visszavár az atyai házba. Nem mintha szolgákra lenne szüksége, hanem egyedül irgalmas szíve indítja erre. 

Ferenc pápa szeptemberi egyetemes imaszándéka   „Hogy mindenki hozzájáruljon a közjóhoz és egy olyan társadalom építéséhez, amelynek középpontjában az emberi személy áll.”

Kisboldogasszny ünnepe és a Mária neve búcsú, Csíksomlyói Szakrális Művészetek Hete, Nyitott Templomok Napja - Borsodi L. László, ferences sajtóreferens tájékoztatója. 

Vasárnapi örömhír  (Évközi 23. vasárnap)
A ma hallott radikális felszólítás azt hiszem erre is érvényes. Jézus felszólítása hallatlan olyan szempontból is, hogy előtte a bibliai hagyományokban sehol sem hangzik el egy prófétától, paptól vagy Isten emberétől, hogy őt kell követni, őt illetné meg az első hely az ember életében. Itt már egy más szinten mozgunk.            

Feliratkozás Front page feed csatornájára