• Szívügyünkké kell válnia a keresztény sajtónak

  Lelkipásztor a Verbum Egyesület élén
  Gondviselésszerűen éppen erdélyi katolikus sajtónk fennállásának 25. évében örömmel jelenthetem be a kedves olvasóknak, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság átszervezte a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület vezetését, amelynek igazgatójává Szőcs Csaba lelkipásztort nevezte ki. Ezzel mintegy újra papi jelenlét jelzi a Verbum kiadványainak katolikus elkötelezettségét.

 • ’48-ról másképp

  A negyvennyolcas forradalom és szabadságharc eseményeinek könyvtárnyi irodalma van. Sommás vélemények, fanyalgó kritikák, elégedetlen és egyoldalú minősítések hangzanak, íródnak az évenként visszatérő megemlékezések során, már ami az egyház szerepét, részvételét illeti. Egyház alatt általában a katolikus egyházat, annak is vezetőit, a püspököket és papokat értik.

 • Márton Áron püspök Szászrégenben

  A szászrégeni plébánia szeretné összegyűjteni a hívek személyes visszaemlékezéseit Márton Áron püspök úrról és az ehhez kötődő tárgyi emlékeket. A február 12-én útjára indított kezdeményezés első eredményeit megosztották már a plébánia honlapján.

 • Tamás József 18 éve segédpüspök

  Tizennyolc esztendeje, hogy Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelte püspökké dr. Jakubinyi György érsek a csíksomlyói Sarlós Boldogasszony kegytemplomban.

Közös programmal siet az idősek és hátrányos helyzetűek segítségére a rendőrség, a Caritas, illetve a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság. A Hargita megyei projekt országos premier.

2015. március 19. és 21. között ötödik alkalommal kerül sor zarándoklatra Márton Áron püspökünk nyomdokain. A mostani zarándokút négy főállomása: Csíkszentdomokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Beszélgetés Kiss Ulrich marosvásárhelyi jezsuita szerzetessel
Marosvásárhely egyházi és lassan kulturális életében is érdekes színfolt a minorita templom, és az ott élő, szolgáló jezsuiták. Kiss Ulrich SJ tavaly szeptembertől csatlakozott a jezsuitákhoz előljáróként, hogy a szolgálatokat összehangolja, irányítsa. A jezsuiták marosvásárhelyi jelenlétéről, terveiről, a nagyböjt és az iskolai vallásoktatás lényegéről Simon Virág, a Vásárhelyi Hírlap munkatársa beszélgetett a jezsuita szerzetessel.

Ha azt mondanák, hogy holnapután kell vinni önteni, akkor már lehetne – fogalmazott Sárpátki Zoltán, a Márton Áron-szoborkompozíció elkészítésével megbízott szobrászművész.


Sárpátki Zoltán műhelyében. Egy ilyen munkát csak abbahagyni lehet

Gyergyószentmiklóson mutatja be A tékozló fiú című előadását a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes. A produkció február 24-én, kedden 19 órától tekinthető meg a művelődési ház nagytermében.

A tanügyi törvény előírja, hogy a vallás tantárgy az iskolai törzsanyag (kötelezően tanítandó tantárgyak) része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosított alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük hittanóráin. A Tanügyminisztérium körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában a szülők töltsenek ki egy típusnyomtatványt, amennyiben szeretnék, hogy gyerekeik vallásuk szerinti hitoktatásban részesüljenek.

Izgalmasnak ígérkezik az a játékfilm, ami Márton Áron püspök életét mutatná be. Az elképzelés Papp László marosvásárhelyi katolikus atyának a nevéhez fűződik, aki egyébként az 1980-as években Kézdivásárhelyen is szolgált, amúgy a film cselekményének egy része a céhes városban játszódna.

Püspökké szentelésének 43. évfordulóján, február 13-án vallási szertartással, koszorúzással és tanulmányi versennyel emlékeztek a kilyénfalviak és vendégeik Jakab Antalra.

Feliratkozás Front page feed csatornájára