Régészeti feltárás a kolozsvári Szent Mihály-templomban 
Kovács Sándor főesperes plébános a Vasárnap kérdésére elmondta, hogy nagyon fontosnak tartotta a 700 éves kolozsvári Szent Mihály-templom restaurálásának elkezdését, azt, hogy „belevágjanak”. A jelenlegi régészeti és geológiai ásatások a restaurálási pályázathoz szükségesek. 

Vasárnapi örömhír  (Évközi 15. vasárnap)
Életbevágóan fontos, hogy Isten törvényei ne holt betűk maradjanak, hanem szívünkbe vésődjenek! Ezzel – döntési szabadságunk megtartása mellett – mintegy átprogramozódunk. Istennel, Istennél bontakozik ki igazán életünk.

A fenti címmel a kolozsvári Szent Mihály-plébánia és a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség szervezésében  július 6-án Kovács Sándor főesperes-plébános tartott előadást. A házasság szentségi jellegét Márton Áron gondolatain keresztül mutatta be a résztvevőknek, akik a forró nyár ellenére a nagyváradi nőszövetség tagjaival együtt nagy számban jelen voltak.

Próbára tette a ferences templom befogadóképességét az ünneplő sokaság. Jelenléttel, imával, kórusénekkel, verssel hálálták meg szerzetes- és paptestvérei, az udvarhelyiek és messzebbről érkezettek Papp Károly, Leonárd atya hat évtizedes szolgálatát. Gyémántmisés áldása sokak szemében csillantott öröm-gyémántcseppeket.

Akárcsak a legelsőt 1931-ben, az idei Ezer Székely Leány Napját is ezzel a mottóval tartották július első szombatján Csíkszeredában. A székely népviselet, népdal és néptánc megbecsülésére biztató ünnepet 85 évvel ezelőtt a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, a csíksomlyói ferencesek és Domokos Pál Péter kezdeményezte.

Vasárnapi örömhír  (Évközi 14. vasárnap)     

Jézus gyülekezetét meg azért nevezzük anyaszentegyháznak, mert benne lakik az Isten, és benne születnek és nyernek vigaszra a népek. Tehát az egyháznak el kell tanulnia a benne lakó Istentől az anyai gesztusokat. Ne csak a nevet viselje, hanem valóban vigasztaló anyává is legyen.

Az utóbbi években az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás lelkipásztori felelőseként tevékenykedő lelkipásztor életének 73., papságának 50. évében, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén tért vissza a mennyei Atya házába.

Márton Áron zászlós első megsebesülésének 100 éves évfordulóján zarándokoljunk együtt az egykori doberdói harctérre, 2016. július 28. és augusztus 2. között, Kovács Gergely posztulátor vezetésével!

Az elmúlt három évben tíz alkalommal szerveztek zarándoklatot Márton Áron püspök életútjának főbb állomáshelyeit bejárva. A tizedik zarándoklatra július 4. és 6. között került sor. Iochom Zsolt beszámolóját közöljük.

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén három újmiséssel gazdagodott a Gyulafehérvári Főegyházmegye, egy nappal korábban pedig négy diakónust szentelt a főpásztor a székesegyházban. 

Feliratkozás Front page feed csatornájára