Vasárnapi örömhír  (Évközi 28. vasárnap)
A mai evangélium beszámolója szerint Jézus tíz leprást gyógyít meg. Ám közülük csak egy gyógyul meg teljesen, a szamariai ember. Mind az ószövetségi olvasmány, mind az evangélium rávilágít arra, hogy aki Isten szolgálatában él, annál nincs akadálya még annak sem, hogy idegeneknek közvetítsék Isten jóságos tetteit.

 

Felső-Háromszék zarándoklata
Október 10. és 12. között tizenkettedik alkalommal kerül megszervezésre az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklat, amely boldogemlékű Áron püspökünk életének főbb állomásait járja be.
 

Jakubinyi György érsek jövő vasárnapra főegyházmegyei adománygyűjtést rendelt el az egyházmegyéhez tarozó összes templomban, amellyel a közelmúltban leégett atyhai plébániatemplom újjáépítését támogatják az adakozók. A továbbiakban a főpásztor körlevele olvasható.

Vasárnapi örömhír  (Évközi 27. vasárnap)
Habakuk próféta könyve a maga három fejezetével valamiképp elüt a többi prófétai irodalomtól. Általában a próféták küldetést kapnak Istentől, hogy átadják üzenetét bizonyos címzetteknek. Tőlük eltérően Habakuk próféta Istent ostromolja kérdéseivel. Faggatja a szövetség Istenét, látva népének idegen hatalmak okozta sebeit és szenvedéseit.

Potyó Ferenc általános érseki helynök vezette az idei liturgikus ünneplést Kolozsváron, a főtéri katolikus templom búcsúünnepén, amelyre a városból és környékéről számos hívő érkezett.

Megáldották a gyulafehérvári székesegyházban Márton Áron szarkofágját
Szeptember 29-én Gyulafehérváron, az ősi székesegyház hagyományos, Szent Mihály-napi búcsúján az egykori főpásztor halálának 36. évfordulóján megtartott idei búcsús szentmise  11 órától kezdődött, melynek végén megáldották a püspök földi maradványait tartalmazó, a székesegyházban elhelyezett, újonnan elkészült kőszarkofágot.

A katolikus püspökök meghívják Ferenc pápát Romániába
Ferenc pápa meghívása, a katolikus egyházi élet különböző területeinek elemzése, illetve a helyi egyházak közös irányvonalainak a meghatározása – tekintettel Az irgalmasság évének a lezárására – voltak azok a témák, amelyek szeptember 26–28. között a római- és görögkatolikus püspökök tárgyalásának középpontjában álltak Nagyváradon, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi plenáris ülésén. Az esemény házigazdája a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség volt. 

Vasárnapi örömhír  (Évközi 26. vasárnap)

Jézus ma hallott példázatát csak Lukács evangélista örökítette meg. A dúsgazdag névtelen. Talán azért, mert bárki válhat érzéktelenné szegény és nincstelen embertársaival szemben. A koldusszegény neve Lázár. Ez a név héberül: El(e)ázár, aminek a jelentése: Isten segít. Programnév ez. 

 

Búcsú a Madarasi Hargitán

A szív békéjét, a jó Isten közelségét tapasztalhatták meg mindazok, akik szeptember 17-én elzarándokoltak a Madarasi Hargita csúcsára, az 1801 méteren felállított kereszthez.

„Egyszerű, halandó ember még hozzávetőlegesen sem tudja felmérni, hogy milyen nagy károk keletkeztek” – mondta Adorján Imre, az atyhai közösség plébánosa a Vasárnap kérdésére a templomtűzről. A templom villámcsapás következtében szeptember 19-e, hétfő virradóra égett le.

Feliratkozás Front page feed csatornájára