• Nem prioritás a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felkarolása

  Nem lehet számítani állami támogatásra, ami a gyermekeknek és fiataloknak szánt szociális programokat illeti. Ez tűnik ki a Gyulafehérvári Caritas által a szociális és munkaügyi minisztériumhoz leadott pályázatok elbírálásából.

 • Jézus cselekszik

  Évközi 3. vasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz (Mk 1,14-20)
  Az év első vasárnapjain az egyház által felolvasásra elénk tárt evangéliumi szakaszok vasárnapról vasárnapra Jézus nyilvános működésének kezdeteihez visznek vissza bennünket. Így volt ez az előző vasárnapon is, amikor János evangéliumából olvastuk az első tanítványok meghívásának történetét.

 • Filmkészítés közösségben

  A marosvásárhelyi Mustármag közösség és annak vezetője, Papp László nagy fába vágta a fejszéjét, azt tervezik ugyanis, hogy nagyjátékfilmet készítenek Márton Áron püspök életéről. Papp László úgy gondolja, a mozgókép eszközeire van szükség ahhoz, hogy manapság sok emberhez eljusson az üzenetük. Beszélgetésünkből az is kiderül, hogy ez az alkotás sok tekintetben szokatlannak ígérkezik.

 • Emlékezzünk együtt Márton Áron püspökre!

  A csíkszentdomokosi Művelődési Házban 2015. február 8-án, délután fél 5-től megemlékeznek Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulójáról. Mons. Csíki Dénessel, Áron püspök egykori titkárával Ferencz Kornélia beszélget, majd levetítik a Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfilm első részét.

A Boldogabb családokért iskolai program önkéntesei tapasztalatcserére gyűltek össze a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központ meghívására január 16–17-én a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébá­nián, hogy meg­osszák a családórákon szerzett élményeiket, örömeiket, és közösen keressék a választ kérdéseikre. A tapasztalatcserére tizennégy résztvevő érkezett hat helységből: Sepsi­szent­györgyről, Csíkszeredából, Csíkszentlé­lekről, Székelyudvarhelyről, Gyer­gyó­szent­mik­lósról és Marosvásárhelyről.

Gondolatok az ökumenikus imahét bibliai igéje („adj innom”-Jn 4,7) kapcsán, 2015
Néhány éve egyik ismerősömmel Csíkszeredától Vásárhelyre jövet az út mentén meg-megálltunk és kutakat fényképeztünk. Anyagot gyűjtöttünk egyfajta kút-meditációhoz. Közben pedig elbeszélgettünk arról, milyen sokrétű jelképrendszere van a kutak formájának, alakjának, és hogy milyen fontos az ember életében a kút, mint jelkép és valóság.

Minden januárban együtt imádkoznak a különböző felekezetek a Krisztus-hívők egységéért
„Átvitt értelemben mi, székelyek is hasonlítunk egy kicsit a szamaritánusokhoz: valamennyien vegyes családoknak vagyunk a sarjai – ahogyan magam is. A reformátusnak a katolikussal, az unitáriusnak a reformátussal a közös nevezője, illetve nyelve csakis az imádságban kapcsolódhat egybe – mondta tegnap a belvárosi unitárius templomban az idei imahét első alkalmán Mátyás Károly főesperes-plébános.

A Boldogasszony- és a Fekete Madonna-zarándokvonat immár hagyományos májusi, illetve júniusi útjáról, a nemzeteket összekötő zarándoklat programjáról tartottak sajtótájékoztatót Budapesten, a Nyugati pályaudvar Királyi várótermében, január 22-én.

Előadás a Katolikus Akadémián
Egyház és politika: az autonómia kérdése címmel tartott előadást Jitianu Liviu, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának docense az idei első Katolikus Akadémián, január 15-én, Kolozsváron, a kar dísztermében. Egyházról és politikáról, avagy politizáló egyházról az emberek nagy többsége nem szívesen hall, habár a kérdés időszerűségét bizonyítja, hogy nem csak választások alkalmával kerül elő a kérdés, legalábbis a mi tájainkon nem.

Szabó Csaba történész szerint Márton Áron és Jakab Antal püspökök egész élete tanúságtétel
Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök emlékezete – Gedenken an die Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen címmel a Balassi Intézet és az Új Ember Kiadó gondozásában látott napvilágot az a könyvkiadvány, amely a korábban Bécsben azonos címmel tartott konferencia előadásait gyűjti egybe, jelentős tanulmányokkal kiegészítve és fényképekkel gazdagon illusztrálva.

Egy évvel ezelőtt, a hargitafürdői pálos letelepedéskor az akkori tartományfőnök, Bátor Botond bevallotta, hogy vakmerő vállalkozásba fogtak, hiszen kevesen vannak. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a testvérek és az őket befogadó emberek lelkesedése ezt a fajta hiányosságot kárpótolni fogja.

A Vártemplomban vasárnap este megkezdődött az ökumenikus imahét, pontosabban a marosvásárhelyi magyar keresztény egyházak imanyolcada. A 2015. esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette elô. Ennek alapigéjét a János evangéliumából kiválasztott igevers (4,7) szolgáltatja: Jézus megszólította: Adj innom!

Feliratkozás Front page feed csatornájára